Автомобіль Skoda Oktavia A5, дебіторська заборгованність та основні засоби

Очікування пропозицій